کرمی در پایان با اشاره به این که تنها مشکل این بخش اعتبارات برای نگهداری ماشین آلات و خرید مایحتاج زمستانی مانند قطعات ماشین و نمک و…است از مسئولین ارشد خواستار رسیدگی به این موضوع برای خدمات دهی هرچه بیشتر به مردم شد./تسنیم