رئیس بازرسی انتظامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: همکاران پاکدست ما در پلیس فتا ضمن خودداری از دریافت رشوه به وظیفه قانونی خود عمل و ضمن دستگیری کلاهبردار نسبت به تشکیل و صورتجلسه موضوع اقدام کردند.