وی با بیان اینکه در این پیک بیماری کرونا بسیاری افراد ناقل هیچ علامتی ندارند، گفت: از مردم تقاضا داریم از دور همی های خانوادگی بپرهیزند.

وی با بیان اینکه این محدودیت ها برای حفظ جان انسانهاست، گفت: از مردم استان می خواهیم همکاری لازم را داشته باشند تا از این بحران بگذریم، در غیراینصورت مجبوریم محدودیت های بیشتری اعمال کنیم.

بازوند به آمار بالای متوفیان کرونا در استان هم اشاره کرد  و گفت: نزدیک به ۲۰ روز است که به طور متوسط در هر ۷۰ دقیقه یک بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست می دهد که واقعا نگران کننده است و ضرورت توجه به دستورالعمل های بهداشتی را نشان می دهد./ایسنا