به گفته این مسئول، اقداماتی از قبل ضدعفونی راهدارخانه‌ها، تهیه تجهیزات استریل و … نیز از قبل انجام شده است./ایسنا