فرماندار کرمانشاه عنوان کرد: رئیس، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی جهت شرکت در انتخابات شورای شهر باید قبل از ثبت نام استعفاء دهند.

 رنجبر شرایط ثبت نام رئیس، اعضای هیئت رئیسه و روسای اتحادیه های صنفی جهت شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر را تشریح نمود.

فرماندار کرمانشاه گفت: طبق ماده ۳۲ قانون استانداران و معاونین،فرمانداران و معاونین ،شهرداران و معاونین،بخشداران،رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی، کانون وکلا و… قبل از ثبت نام باید از سمت خود جهت کاندیدا شدن در انتخابات شورای شهر استعفاء دهند.

وی افزود: علاوه بر اینکه در قانون بر این نکته تاکید شده است در هفته گذشته وزارت صمت نیز طی بخشنامه ای اعلام نمود که رئیس، اعضای هیئت رئیسه و روسای اتحادیه های صنفی جهت کاندیدا شدن در انتخابات شورای شهر باید قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند.

وی در پایان گفت: این مسئله برای روسای نظام پزشکی،نظام مهندسی و کانون وکلا نیز صدق میکند./مرز