کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره گرانی قیمت برنج گفت: طی هفته آینده، بررسی علل گرانی قیمت برنج در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار دارد.

 

وی با بیان اینکه بحث درباره عوامل افزایش قیمت برنج منوط به کارشناسی این موضوع است، افزود: پس از برگزاری جلسات مذکور، علت‌ افزایش قیمت برنج اعلام می شود.

اوسطی گفت: انشاالله تدابیری اندیشیده خواهد شد که شرایط فعلی تامین برنج تغییر کند.

وی عنوان کرد: برنج تولید داخل، پاسخگوی نیاز کشور نیست و ما نیازمند واردات هستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انشاالله به زودی و با چاره اندیشی های انجام شده، افزایش قیمت برنج تعدیل می شود.