هم اکنون ۸۴۲ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان بستری هستند.