شریفی افزود: در یکی از پروازهایم در نزدیکی روستایی فرود آمدم و هیچگاه ذوق پیرمرد و مردم روستایی را برای پروازم و شجاعتی که داشتم فراموش نمی کنم. خیلی از مردم روستاهایی که نزدیک آنها فرود می آییم استقبال خوبی دارند و بسیار مهربان هستند.

وی در ادامه به شرایط مناسب کرمانشاه برای رشته پاراگلایدر اشاره کرد و گفت: پتانسیل های خوبی داریم که می تواند باعث شود تا میزبانی مسابقات مختلف را داشته باشیم، اگر سنگ اندازی نشود.

این دختر پاراگلایدر سوار در بخش پایانی سخنانش از زیبایی های پرواز گفت و ادامه داد: هر بار که پرواز می کنم انگار برای اولین بار است که در آسمان هستم، به همه بانوان هم توصیه می کنم که فکر نکنند چون زن هستند نمی توانند کارهای بزرگ انجام دهند، آنها هم می توانند کارهای بزرگ را رقم بزنند./ایسنا