رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز مرحله دوم مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه، با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان مرحله دوم مبارزه با این بیماری در سطح مناطق هشت‌گانه شهرداری کرمانشاه آغاز و به صورت جدی ادامه دارد.

وی ادامه داد: قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ‌های خاک‌زی بوده که در سراسر دنیا پراکنده است که خود را به صورت زردی، کاهش رشد گیاه، انسداد آوندی، پژمردگی یک طرفه، پوسیدگی ریشه، طوقه و سایر اندام‌های زیر زمینی ظاهر می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر برای کنترل این بیماری در سطح شهر انجام عملیات به زراعی و تقویت درختان، هرس شاخه‌های آلوده و سمپاشی درختان آسیب دیده با سم قارچ کش‌ تیوفانات متیل به صورت روزانه انجام می‌شود.

رحمتی زاده با اشاره به اهمیت آفت کشی درختان تصریح کرد: بعد از هرس شاخه های آسیب دیده، وسایل هرس ضدعفونی شده و سطح مورد نظر که آلوده به قارچ فوزاریوم می باشد با چسب باغبانی حاوی قارچ کش ترمیم و در پایان قارچ کش تیوفانات متیل به صورت محلول در آب پای درختان هدف ریخته می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد که مرحله اول عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در شهریور ماه امسال انجام شد، اما با توجه به گستردگی این آفت و حجم درختان اقاقیا در سطح شهر مرحله دوم این عملیات در دستور کار قرار گرفت.