به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه ذخیره سدهای کرمانشاه نسبت به دو ماه قبل نزدیک به ۸۰ میلیون مترمکعب دیگر کاهش یافته است.

محمود رضا شهلایی گفت: ذخیره کنونی ۱۲ سد مخرنی استان کرمانشاه را ۷۲۱ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: مابقی حجم یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعبی این سدها خالی است.

وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به ۵۳ تا ۵۴ درصد ظرفیت سدهای استان پر از آب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم کمتری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود دو ماه قبل میزان ذخیره سدهای استان ۷۹۲ میلیون مترمکعب بود، از کاهش حدود ۸۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای استان طی دو ماه اخیر یاد کرد.

شهلایی با اشاره به سهم عمده سد گاوشان از ذخیره سدهای استان، اظهار کرد: به جهت استفاده از ذخیره این سد برای شرب شهر کرمانشاه، میزان ذخیره آن مدام کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از یک ماه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون به جهت آنکه بارندگی خاصی در سطح استان نداشته ایم، آورد سدهای استان نزدیک به صفر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه احتمال داد باز هم شاهد کاهش بیشتر حجم ذخیره سدهای استان تا شروع بارش‌های موثر پاییز باشیم.

شهلایی بر لزوم حفظ ذخایر سدهای استان تاکید کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در پاییز امسال بارندگی‌ها چندان مناسب نیست و اگر ذخیره سدها را مدیریت نکنیم قطعا با چالش جدی مواجه خواهیم شد/ایسنا