سخنگوی شورای شهر کرمانشاه گفت: به احتمال زیاد شهردار کرمانشاه تا اواخر هفته انتخاب خواهد شد.

احسان حیدریان، با اشاره به برگزاری جلسات مکرر شورای شهر جهت بررسی رزومه کاندیداهای تصدی شهرداری کرمانشاه گفت: حدود دو هفته جلسات مستمر در رابطه با این موضوع داریم و این جلسات این هفته نیز ادامه پیدا می کند.

وی افزود: بیش از ۳۰ نفر برای تصدی شهرداری کرمانشاه معرفی شده اند که از این تعداد برخی انصراف داده اند و با ریزش های صورت گرفته در مجموع تنها حدود ۱۲ کاندیدا باقی مانده اند.

حیدریان تصریح کرد: اعضای شورا در حال ارزیابی رزومه این افراد و عملکرد و سوابق کاری آنها هستند.

عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: به نظر می رسد با روال فعلی تا اواخر هفته بتوانیم شهردار کرمانشاه را انتخاب کنیم.

وی افزود: پس از انتخاب شهردار کرمانشاه، رزومه شهردار منتخب جهت کسب استعلام به مراجع مربوطه ارسال می شود که به نظر می رسد این پروسه کوتاه باشد./ایسنا