رییس انجمن نمایش استان کرمانشاه با انتقاد شدید از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طی دو سال شیوع کرونا گفت: طی این مدت بیش از کرونا، عدم حمایت های ارشاد به هنرمندان لطمه زد.

محمدرضا درند، با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۰۰ هنرمند در عرصه هنرهای نمایشی گفت: هنرهای نمایشی شامل تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی، تعزیه، نقالی، سیرک و … است و در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ هنرمند در این رشته ها در استان فعال هستند.

وی به گرفتاری های اهالی هنرهای نمایشی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: متاسفانه طی این مدت هنرمندان سختی های بسیاری متحمل شدند، چرا که عمده اجراها تعطیل شده و دستگاه ها نیز برنامه هایی جهت فعالیت هنرمندان نمایش نداشتند.

درند گفت: این شرایط عرصه معیشتی را بر هنرمندان هنرهای نمایشی استان تنگ کرده و متاسفانه در این شرایط هم حمایتی از سوی دستگاه های مسئول و بویژه ارشاد استان صورت نگرفت.

رییس انجمن نمایش استان کرمانشاه گفت: طی این مدت تنها از سوی وزارت ارشاد برای هنرمندان تسهیلاتی در نظر گرفته و کمک بلاعوض جزیی پرداخت شد، اما در این مدت خبری از حمایت ارشاد استان نبود.

درند گفت: طی این دو سال برنامه های فرهنگی و هنری عملا تعطیل شده و جای سوال است که اعتبارات فرهنگی استان طی این دو سال کجا رفته است.

رییس انجمن نمایش استان کرمانشاه گفت: سال ۹۷ اعتباراتی که استانداری برای ارشاد استان در نظر گرفته بود حدود ۹۰۰ میلیون تومان و این اعتبارات قطعا در سالهای بعدی افزایش پیدا کرده و سوال این است که این اعتبارات طی دو سال شیوع کرونا که خبری از در این ۲ سال کجا رفته؟!فعالیت های فرهنگی نبود، کجا رفته است.

درند اظهار کرد: طی این مدت فقط چندین برنامه بی سر و ته و دهن پرکُن برگزار شده و مشخص نیست که اعتبارات این دو سال دقیقا کجا رفته است.

وی با انتقاد از عملکرد ارشاد استان گفت: متاسفانه طی این دو سال حتی در شرایط آبی بلحاظ کرونا ارشاد استان مجوز برگزاری اجراها را نداده، حال آنکه در استان های دیگر در شرایط آبی این مجوزها دریافت شده و هنرمندان اجازه فعالیت داشته اند.

درند گفت: هنرمندان طی دو سال گذشته لطمه های زیادی از کرونا خوردند، اما طی این مدت بزرگترین لطمه را از ارشاد و عدم حمایت های آن خوردیم.

وی افزود: فصل پنج محلی برای کمک به هنرمندان است که هرسال لیست آن اعلام می شد، اما طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این لیست اعلام نشده و مشخص نیست اعتباراتی که باید صرف حمایت از هنرمندان می شد، کجا رفته است.

رییس انجمن نمایش استان کرمانشاه گفت: مسئولین ارشاد بگویند این اعتبارات فصل پنج کجا رفته و اگر به کسی کمکی شده چرا لیست هنرمندان اعلام نمی شود تا همه چیز شفاف باشد و بدانیم اعتبارات کجا رفته است./ایسنا