مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه همه دشت‌های استان در وضعیت بحرانی هستند، گفت: اگر بخواهیم از این منبع ارزشمند آب به این شکل استفاده کنیم فرونشست‌ها زمین در کرمانشاه دور از انتظار نیست

 محمودرضا شهلایی اظهار داشت: حال آب، حال خوبی نیست.

وی ادامه داد: در سال آبی گذشته (از مهر سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰) حدود ۲۹۷ میلی‌متر بارندگی داشتیم که در مقایسه با سال قبل از آن بیانگر کاهش ۳۴ درصدی است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت: کاهش نزولات آسمانی و همین کاهش ۳۴ درصدی باعث کاهش ۶۰ درصدی رواناب‌ها و افت ۷۰ درصدی آب چشمه‌ها شد.

وی گفت: این خشکسالی‌ها در پنجاه سال گذشته بی‌سابقه بوده است خیلی از سراب‌ها همانند یاوری، روانسر و … دچار خشکسالی شدند و همچنین رودخانه‌هایی همچون گامسیاب و قره‌سو دچار افت سطح آب شدند.

شهلایی تصریح کرد: در محدود استان ۱۸ دشت مطالعاتی داریم که ۱۶ دشت از این تعداد ممنوعه بحرانی هستند و متأسفانه دو دشت شیان حسن آباد و روانسر سنجابی از وضعیت بحرانی عبور کرده و شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه همه دشت‌های استان در وضعیت بحرانی هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این منبع ارزشمند آب به این شکل استفاده کنیم فرونشست‌ها زمین در کرمانشاه دور از انتظار نیست

شهلایی خاطرنشان کرد: برداشت بی‌رویه برای کشت مصرف پر آب برنج هیچ تطبیقی با شرایط آب و هوایی این استان ندارد و صدمات جبران‌ناپذیری به سفره‌های آب به خصوص در شرق استان وارد می‌کند./فارس