رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه اعلام کرد: از امروز تمام افراد بالای ۱۸ سال که چهار ماه از تزریق دوز دوم واکسن کرونای آنها گذشته، می توانند برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

دکتر ابراهیم شکیبا با اشاره به استمرار فعالیت ویروس کرونا گفت: در همین راستا جهت اثر بخشی بیشتر واکسن در مقابل این ویروس تزریق دوز سوم واکسن برای تمام افراد تجویز شده است.

وی افزود: بر این اساس تمام افراد بالای ۱۸ سال که چهار ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنها می گذرد، می توانند برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند.

شکیبا خاطرنشان کرد: نوع واکسن تزریقی افراد مهم نیست و برای انواع واکسن کرونا تزریق دوز سوم توصیه شده است.

رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر تزریق دو دوز واکسن به تنهایی برای مقابله با ویروس کرونا کافی نیست و جهت اثربخشی هرچه بیشتر واکسن باید دوز سوم هم تزریق شود.

شکیبا خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در خصوص واکسن نداریم و افراد می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت به تزریق دوز سوم اقدام کنند.