معاون باز آفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهر سازی استان کرمانشاه با بیان تمدید مهلت ثبت نام طرح نهضت ملی مسکناینکه تاکنون ۳۵ هزار نفر در استان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، گفت:افراد متاهلی که از هیچ گونه تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، وام ساخت و خرید مسکن استفاده نکرده اند و مالکیت خصوصی ندارند با سابقه ۵ سال سکونت در محل زندگی فعلی می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

عبدالرضا غفوری افزود: همچنین زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز در این طرح می‌توانند ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت نام در این طرح باید به سامانه نهضت ملی مسکن (سمن) مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت ثبت نام پایش افراد انجام می‌شود.

غفوری یادآور شد: قرار است همه طرح‌های قبلی مسکن از جمله طرح اقدام ملی مسکن تجمیع شود و در قالب طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

در قالب طرح نهضت ملی مسکن قرار است طی ۴ سال، ۱۲۰ هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه ساخته شود.