کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از امروز تا روز جمعه شاهد گرم‌تر شدن هوا در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، اظهار کرد: از امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه، به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد در منطقه، شرایط برای نفوذ غبار به جو استان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت این میدان‌ها و سوی جریانات جوی، انتظار نمی‌رود غبار، به شکلی گسترده جو استان را متاثر کند، ولی احتمال نفوذ غبار، در روزهای پنجشنبه و جمعه در نواحی مرزی و نیمه جنوبی استان بیشتر به نظر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از امروز تا روز جمعه شاهد گرم‌تر شدن هوا در نقاط مختلف استان خواهیم بود به طوریکه افزایش دما در پایان هفته در غالب نقاط استان بیشتر احساس می‌کنیم.