معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با قطعی شدن دو مورد دیگر ابتلا به وبا در استان، شمار مبتلایان به این بیماری در استان به سه نفر رسید. 

دکتر ابراهیم شکیبا اظهار کرد: با قطعی شدن ابتلای دو فرد دیگر در استان کرمانشاه تعداد موارد ابتلای قطعی به وبا در استان کرمانشاه به سه نفر رسید.

وی افزود: مورد اول مبتلا یک خانم بود و در دو مورد اخیر که هر دو مرد هستند، یک نفر به اقلیم کردستان عراق مراوده داشته و فرد دوم نیز همکار وی بوده که هر دو به وبا مبتلا شده اند.

وی گفت: توصیه اکید ما بر رعایت دستورات بهداشتی و مصرف آب سالم و غذای سالم است که در این زمینه تهیه مواد غذایی از مراکز معتبر و عدم خرید از فروشندگان دوره گرد باید مد نظر قرار گیرد و  از استفاده از منابع آبی نامطمئن خودداری شود.