آیینی مدیر پشتیبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای وقوع زلزله در بحث خدمت رسانی به مناطق آسیب دیده در شهرهای مختلف استان ورود پیدا کرد.

وی افزود: امروز نیز دهمین محموله کمکهای همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور به منطقه ریجاب و روستای زرده ارسال می‌شود.

آیینی بیان کرد: این محموله شامل برنج، پتو، انواع کنسرو، خرما و اقلام خوراکی است و این کمکها همچنان ادامه دارد.