جواد کریمی در گفتگو با خبرنگار طلوع، در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه آبفای سرپل‌ذهاب طی زلزله اخیر، اظهار داشت: در حوزه آب، طی این مدت بیش از ۵۰۰۰ تماس تلفنی را پاسخ دادیم.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر سرپل ذهاب از رفع ۳۵۰۰ مشکل انشعابات آب در زلزله اخیر خبر داد و افزود: ۲۵ مورد رفع شکستگی شبکه توزیع آب، ۵۰۰ مورد رفع شکستگی خط انتقال آب «جی آر پی» و ۱۰۰۰ مورد کلرسنجی از دیگر اقدامات انجام شده است.

کریمی انجام ۱۲ هزار متر لوله گذاری شبکه آب در سایزهای مختلف، ۱۵ مورد لایه روبی شیروان آب و جمع آوری انشعابات آب و فاضلاب مشترکین تخریبی به تعداد ۱۳۰۰ انشعاب را از دیگر اقدامات برشمرد.

وی به عملکرد آبفای سرپل‌ذهاب در بخش فاضلاب اشاره کرد و گفت: لوله گذاری ۸۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب در سایزهای مختلف، انجام ۸۵ مورد لایه روبی منهول فاضلاب و ۱۳ مورد همسطح سازی منهول فاضلاب از اقدامات صورت گرفته است.

کریمی از ایجاد ۴ مورد منهول فاضلاب خبر داد و گفت: رفع ۷۰ مورد گرفتگی منهول فاضلاب، رفع ۳۸ مورد گرفتگی شبکه فاضلاب، رفع ۱۸۵ مورد گرفتگی فاضلاب خانگی(سیفون) و شستشوی ۹۲۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب از دیگر اقدامات است.