به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، محمدحسین صادقی امروز با اشاره به اغتشاشات اخیر در استان کرمانشاه اظهار داشت: افرادی که امنیت جامعه را به هم می زنند برخورد جدی با آنها خواهد شد و هیچگونه مدارایی در این خصوص نخواهد شد.

وی افزود: اعتراص بستر قانونی دارد و اقداماتی که با ساختار شکنی همراه است، حتما با مقابله جدی مواجه خواهد شد ضمن اینکه هیچ مطالبه ای در بستر برهم زدن امنیت قابلیت تحقق ندارد.

صادقی اظهار داشت: با افرادی که به مقدسات دینی توهین کردند و حسینیه بیت العباس(ع) را به آتش کشیدند، پس از شناسایی به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وی یادآور شد: باید یاد بگیریم در بستر قانون مطابات را دنبال کنیم و در این راستا مسئولین هم باید جوابگو باشند و رسیدگی کنند.

این مسئول، سرنخ هدایت این آشوبها را در خارج از کشور دانست و افزود: تعدادی از تجمع کنندگان و آشوبگران که در این راستا دستگیر شده بودند، پس از اخذ تعهد آزاد شدند.

وی بیان داشت: سطح برخورد با لیدرها، سرشاخه ها و آنهایی که احتمالا در این راستا فریب خورده اند با هم متفاوت خواهد بود.