دکتر حجت دارابی در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه باستان شناسی «ردیابی تغییرات محیطی و فرهنگی: فراپارینه سنگی و نوسنگی در دره سیمره، زاگرس مرکزی»که با هدف مطالعه چگونگی شکل گیری اولین جامعه کشاورز و دامپرور در زاگرس مرکزی با مرکزیت و محوریت کرمانشاه  آغاز شده، اظهارکرد: منطقه زاگرس و غرب ایران به ویژه استان کرمانشاه و نواحی پیرامون آن برای مطالعات باستان شناسی پتانسیل بالایی دارد و این زمینه را فراهم کرده که بتوانیم پروژه های مختلف را تعریف و مورد مطالعه قرار دهیم.

 

وی افزود: پروژه باستان شناسی مشترک بین دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ به دنبال پاسخ به این سوال محوری است که چگونه جوامع از دوران شکار و غارنشینی به دوران روستانشینی، تولید غذا و کشاورزی در زاگرس مرکزی وارد شدند و نقش این منطقه در این تغییر بنیادی در زندگی انسان چگونه بوده است، لذا طبیعتا تلاش برای پاسخ به چنین سوال هایی ما را به زاگرس مرکزی و استان کرمانشاه می کشاند.

 

دارابی خاطرنشان کرد: گروه باستان شناسی دانشگاه رازی از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از اهداف اصلی این گروه تمرکز بر مطالعات میان رشته ای و جدید باستان شناسی است که امروزه ضروری ترین نیاز کشور در این حوزه است.

 

وی گفت: پروژه مرتبط با بررسی و مطالعه چگونگی تشکیل اولین جامعه کشاورز و دامپرور در زاگرس مرکزی با مرکزیت و محوریت کرمانشاه با حمایت بنیاد و مجموعه دیوید در کشور دانمارک و به صورت مشترک با دانشگاه کپنهاگ دانمارک در طول پنج سال انجام خواهد شد که اولین کاوش های خود را از سال گذشته آغاز کرده است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه رازی اظهارکرد: مرحله دوم این پروژه مطابق تفاهم نامه با دانشگاه کپنهاگ در زمینه باستان شناسی درحال اجراست.

 

وی گفت: اولین کاوش ها سال گدشته در تپه آسیاب انجام گرفت و امسال در مرحله دوم در تپه معروف گنج دره هرسین انجام می شود.

 

دارابی خاطرنشان کرد: در کاوش هایی که در گنج دره هرسین آغاز شده به دنبال دستیابی به  اطلاعات جدید مرتبط با روند و ماهیت آغاز کشاورزی با استفاده از متدها و روشهای جدید در علم باستان شناسی  هستیم که چنین روشهای در گذشته در دسترس نبوده است.

 

وی به مفاد تفاهم نامه دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ دانمارک اشاره کرد و گفت: تمرکز بر پروژه پنج ساله باستان شناسی ردیابی تغییرات فرهنگی و محیطی از دوران غارنشینی به روستانشینی در غرب ایران و کرمانشاه، تجهیزات آزمایشگاهی، تبادل استاد و دانشجو در شاخه های میان رشته ای باستان شناسی و برپایی کارگاه های آموزشی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

 

دارابی گفت: امیدواریم در زمینه های مختلف از جمله آموزش زبان فارسی و دیگر حوزه ها همکاری بین دانشگاه رازی و کپنهاگ گسترش یابد و همکاری این دو دانشگاه به حوزه های ماورای باستان شناسی هم تسری پیدا کند.

 

وی در مورد دیگر پروژه های مشترک باستان شناسی بین دو دانشگاه در استان کرمانشاه گفت: پروژه دیگری  با محوریت باستان شناسی عصر آهن غرب توسط دکتر سجاد علی بیگی درحال شکل گیری و تعریف است، زیرا آثار جالب توجهی از حکومتهای همزمان ماد و آشور در این منطقه به جای مانده که به ندرت به آن توجه شده است.

 

این باستان شناس کرمانشاهی گفت: در دانشگاه کپنهاگ دانمارک یک مرکز مطالعه باستان شناسی و آثار فرهنگی در مورد دوره آشور توسط اساتید خبره این دانشگاه وجود دارد و امیدوارم به زودی مراحل عملیاتی این پروژه نیز شروع شود.

 

دارابی گفت: امیدواریم با مطالعه، کاوش و حفاظت آثار برجای مانده از دوران مادها و همچنین آشوریها بتوانیم مراکز جذاب گردشگری بیشتری در غرب کشور ایجاد کنیم.