رقابتهای کشتی پهلوانی و زورخانه ای کشور با حضور ۲ داور کرمانشاهی برگزار خواهد شد.

محمود مدبر داور درجه دو بین المللی و کیومرث مرادی داور درجه سه بین المللی در این دوره قضاوت می کنند.

رقابت های کشتی پهلوانی و زورخانه ای کشور یادواره زنده یادان عباس زندی و علیرضا سلیمانی از امروز در مشهد آغاز می‌شود.