محمدجواد ظریف در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درخصوص مبارزه با تروریسم در توییتر خود نوشت: سریع در توهین به اسلام و مردد در محکوم کردن تروریسم نژادپرستانه در خانه. تروریسم به نام نژاد یا مذهب، تروریسم است و به هیچ یک ارتباط ندارد.

33