دکتر محمدابراهیم اعلمی آل‌آقا در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار داشت: این ترم را با درایت همکاران و با وجود فراز و نشیب‌ها اما با موفقیت به پایان رساندیم و امیدوارم در برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تر و با افق مناسب‌تر برای دانشگاه کوشا و دارای حرکت رو به جلو باشیم.

رئیس دانشگاه رازی در ادامه به وضعیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی، هرساله شاهد کاهش یا افزایش در پذیرش دانشجویان مقاطع دکترا و ارشد هستیم و این مهم بر اساس آیین‌نامه مربوطه اعمال خواهد شد.

دکتر اعلمی آل آقا خواستار تعامل بیشتر و همفکری در شورای آموزشی دانشگاه رازی برای بهبود وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی شد و گفت: باید به‌گونه‌ای پیش رفت که خروجی و تصمیمات اتخاذ شده منجر به رضایت هیئت‌علمی و بهبود وضعیت آموزشی گردد.

این مسئول، کارِ کیفی ارزشمند در حوزه شورای دانشگاه و تحصیلات تکمیلی را مورد تأکید قرار داد و افزود: در دانشگاه محدودیتی برای اعضای هیئت‌علمی که کیفیت را مدّ نظر دارند و به دنبال بهبود و ارتقاء کیفیت هستند، وجود ندارد.

دکتر اعلمی آل آقا خواستار هماهنگی و تعامل و همفکری بیشتر شورای دانشگاه در راستای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی شد و گفت: این جلسات برای هم‌افزایی و برادری و اُخوت است و این رویه باید ادامه یابد.

رئیس دانشگاه رازی با تأکید بر اینکه امتیازات گِرنت اساتید برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی لحاظ گردد، گفت: اساتیدی که امتیاز گِرنت آن‌ها بالا است، محدودیتی در این زمینه ندارند.

دکتر اعلمی آل آقا با اشاره به تحصیل ۸۳۷ دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه رازی گفت: قریب به ۱۳ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.