گزارش مقدماتی زمین‌لرزه
بزرگی: ۵
محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه – حوالی سومار(کرمانشاه)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۱:۴۷:۵۵
طول جغرافیایی: ۴۵.۵۹
عرض جغرافیایی: ۳۳.۷۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۷ کیلومتری سومار (کرمانشاه)
۵۵ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
۵۹ کیلومتری زرنه (ایلام)

نزدیکترین مراکز استان:
۷۷ کیلومتری ایلام
۱۵۵ کیلومتری کرمانشاه