محمدباقر نوبخت لحظاتی پیش طی امروز پنجشنبه به استان کرمانشاه سفر کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه طی این سفر از نقاط زلزله زده استان کرمانشاه بازدید خواهد کرد و سپس در نشست ستاد بحران استان که در شهرستان سرپلذهاب تشکیل می شود، شرکت می‌کند.

وی همچنین از پروژه راه آهن کرمانشاه نیز بازدید خواهد کرد.