مدیرگروه آموزش و ارتقا سلامت مرکز بهداشت استان از برگزاری جشنواره های متنوع بهداشتی در این هفته خبر داد و افزود: در هفته سلامت جشنواره روستای سالم، سفیران سلامت دانش آموز و جشنواره سفیران سلامت خانواده در سطح استان برگزار می شود.

وی افزود: همچنین تیم سیار بهداشتی مهیا شده که در طول هفته سلامت در مناطق حاشیه شهر خدمات رسانی می کند و در کنار خدمات مشاوره ای و آموزشی کار سنجش قندخون، فشار خون، چربی خون و نیز تشخیص بیماری هایی مانند  ایدز را برای مراجعه کنندگان انجام می دهد.

شاه آبادی از ارائه و نشر مطالب آموزشی و بهداشتی در طول هفته سلامت در رسانه های استان خبر داد و افزود: همچنین برنامه های نمادین سلامت جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با مباحث بهداشتی در سطح مدارس برگزار می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی خدمات بهداشتی محور اصلی برنامه های امسال هفته سلامت در استان است، گفت: شکل گیری شبکه بهداشت در کشور از سال ۱۳۶۴ شروع شد و از همان سال با راه اندازی خانه های بهداشت در سطح روستاها و تربیت بهورزان گام مهمی برای پوشش همگانی سلامت در روستاها برداشته شد.

وی افزود: در طرح تحول سلامت نیز تلاش شد اقدام مشابهی در شهرها نیز صورت گیرد و در همین راستا “مراقبان سلامت” تربیت شدند و مسئول رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت شهرنشینان شدند.

شاه آبادی تصریح کرد: تا پیش از این طرح افراد باید به پایگاه ها یا مراکز جامع سلامت در شهر مراجعه می کردند، اما در این طرح تلاش بر این است که مراقب سلامت حتی اگر افراد مراجعه نکردند مراقب بهداشت و سلامت آنها باشد.

وی افزود: در همین راستا پرونده سلامت الکترونیک راه اندازی شد و با تشکیل این پرونده مراقبان سلامت دورادور مراقب سلامت و بهداشت افراد هستند و اگر فردی نیاز به مراجعه به مراکز بهداشتی داشته باشد و مراجعه نکند به درب منزل او مراجعه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر مراقب سلامت، مسئول مراقبت از سلامت و بهداشت ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر در شهر است.

به گفته مدیرگروه آموزش و ارتقا سلامت مرکز بهداشت استان هم اکنون بیش از دو هزار بهورز و مراقب بهداشت در سطح استان فعال هستند/ایسنا