افضلی میزان تولید آبزیان به روش پرورش ماهی در قفس در سال گذشته را نیز ۱۱۰۰ تن عنوان کرد و افزود: این میزان سال قبل از آن ۶۴۰ تن بوده است.
 
 افضلی میزان تولیدات ماهیان خاویاری و میگوی آب شیرین در استان کرمانشاه در سال گذشته را به ترتیب ۵۰ و ۲۵ تن عنوان کرد و افزود: این تولیدات در سال قبل از آن ۴۰ و ۱۵ تن بوده است.
 
 مدیر کل شیلات استان کرمانشاه اشاره ای هم به تولید ماهیان زینتی در استان کرمانشاه داشت و افزود: سال گذشته ۳.۵ میلیون قطعه ماهی زینتی در استان کرمانشاه تولید شد که این میزان در سال قبل از آن سه میلیون قطعه بوده است. 
 
افضلی در پایان اشاره ای هم به برنامه ریزی برای افزایش میزان تولیدات شیلاتی استان در سال ۹۸ داشت و اضافه کرد: امسال تلاش خواهیم کرد تا میزان کل تولیدات شیلاتی استان را به ۲۴ هزار تن برسانیم/ایسنا