شاه‌آبادی از پرداخت  تمام مطالبات کارکنان کارخانه تا پایان اردیبهشت خبرداد و تأکید کرد: وظیفه شرعی و اخلاقی اینجانب حمایت از کارگران و احقاق حقوق آنان بود و شرکت مکلف به ادامه خدمت کارگران است و خریداران منافع کارگران را تامین خواهند کرد.

فرماندار شهرستان هرسین افزود: مطالبات کارگران با نگاه عدالتخواهانه تامین و به کلیه پرسنل پرداخت خواهد شد.

شرکت کرپ ناز هرسین در سال ۱۳۷۵ در زمینی به مساحت ۳۳/۵ هکتار با زیربنای سایت کارخانه حدود ۴/۵ هکتار افتتاح و با ظرفیت اشتغال ۴۵۰ نفر برای تولید چادر مشکی شروع به کار کرد/تسنیم