سومین و آخرین روز محاکمه این  پرونده در حالی برگزار شد که دو جلسه قبلی با قرائت کیفر خواست و تشریح آن توسط دادستان، ارائه نظر کارشناسان حاضر در جلسه، استماع بیانات وکلای مدافع شکات و متهمین سپری شده بود.

این روند دو روزه دادرسی، شکات مالباخته و دنبال کنندگان پرونده را در انتظار مواجهه دادگاه با متهم ردیف اول و اظهارات و دفاعیات او قرار داده بود که شروع سومین جلسه دادگاه در صبح روز چهارشنبه به این انتظار پایان داد.

دانیال هودرجی معاون رئیس کل دادگستری استان و سخنگوی پرونده  مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان در خصوص جلسه دادگاه این پرونده گفت:  رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه مطابق بند ت ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری پس از فراخوان متهم به جایگاه، به او تفهیم اتهام کرده و خواست راجع به قبول یا رد اتهامات منتسب اظهار نظر کرده و دفاعیات خود را به محضر دادگاه ارائه کند.

وی ادامه داد: متهم در حالی که بارها تذکرات قانونی دادگاه را در خصوص پرهیز از فرافکنی و طفره رفتن در پاسخگویی دریافت کرد از اتهامات خود دفاع نمود که در همین رابطه مدعی العموم نیز به کرات از دادگاه خواست که به متهم برای انحراف از مسیر پاسخگویی تذکر دهد تا مشخصا به سئوالات جواب دهد.

وی افزود: متاسفانه متهم علی رغم آسیب‌های مالی و روانی که برای مالباختگان ایجاد کرده و بیش از یک سال است که آن‌ها را به سرگردانی دچار کرده، در مقابل اسناد و مدارک موجود مبنی بر حیف و میل اموال مردم و مستندات ارائه شده دادستانی از پذیرش حقیقت سر باز زد و اثری از اهتمام او برای کمک به حل مشکل شکات فراوانش  به چشم نمی خورد.

هودرجی اظهار کرد: به شیوه جلسات پیشین در این جلسه نیز تعداد دیگری از کارشناسان، خبرگان و مطلعین اقتصادی، مالی وپولی  در رشته های مختلف عملیات های بانکی، فرش و … حضور یافتند و مواردی را برای حضار و دادگاه توضیح دادند.

وی گفت: دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۳۶۹ آیین دادرسی کیفری پس از یک تنفس نیم ساعته دادرسی را ادامه داد که در نهایت و پس از هشت ساعت محاکمه، در سومین جلسه دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمین ختم رسیدگی را اعلام کرد.

وی در پایان گفت: مطابق ماده ۴۰۴ ناظر به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه یک هفته زمان دارد تا رای خود را درباره این پرونده صادر کند و در نهایت با مهلت سه روزه مندرج در ماده ۳۷۸  همان قانون برای تایپ رای انشا شده و تبدیل آن به دادنامه، حداکثر تا ۱۰ روز پس از اختتام دادرسی، باید طرفین پرونده  را در جریان تصمیم نهایی خود قرار دهد.