به گزارش وب سایت خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه از روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری، مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در جلسه شورای سازمان قطار شهری از مهندس رضایی شهردار تقدیر نمود.
شهرداری کرمانشاه به عنوان اولین شهرداری کشور توانست از محل مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی بدهی مالیاتی خود را بصورت تهاتر تسویه نماید.
استاندار کرمانشاه در این جلسه با تقدیر از شهردار گفت: در صورت رفع مشکلات مالی، قطعا شهرداری کرمانشاه می تواند کارها و خدمات بسیار خوبی را اجرایی کند و سایر دستگاه ها نیز باید همکاری خوب و مداومی را با شهرداری داشته باشند تا شاهد رشد و توسعه شهر کرمانشاه باشیم.
شایان ذکر است شهرداری کرمانشاه بیش از یکصد میلیارد تومان از ادارات و ارگانهای دولتی طلب دارد که بدهی مالیاتی خود را برای اولین بار در کشور توانست از محل طلبی که از دانشگاه علوم پزشکی داشت بدون پرداخت پول و با استفاده از تبصره ای که در بودجه ۹۶ آمده تهاتر و برگه تسویه مالیاتی خود را دریافت کند.