به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، سرهنگ محمد قنبری گفت: با توجه به آغاز ایام سفرهای نوروزی پلیس اطلاعات شهرستان با تشکیل تیم تلفیقی با اداره میراث فرهنگی، شبکه بهداشت و درمان، اداره صنعت و معدن و بازرسین اطاق اصناف اقدام به بازدید و نظارت بر مراکز و اقامتگاه های بین راهی و رستوران ها کردند.

وی ادامه داد: در این بازدید  ضمن بررسی مولفه های بازبینه ها از لحاظ انتظامی، به ۲ واحد بدلیل نداشتن پروانه فعالیت اخطار پلمپ داده و از ۶ واحد صنفی نی زبدلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی تعد کتبی اخذ شد. 

فرمانده انتظامی روانسر عنوان کرد: این انتظامی در راستای وظایف محوله همواره نظارت واقدامات کنترلی خود را بر صنوف واماکن بین راهی بخصوص منطقه تفریحی غار قوری قلعه و شبانکاره اجراء می کند.

سرهنگ قنبری ازشهروندان خواست هرگونه تخلفی را ازطریق سامانه ۱۱۰به ناجا منعکس کنند.