از دست رفتن جان مردم، تخریب خانه ها، مغازه ها، واحدهای صنعتی و کشاورزی، آسیب زیرساخت های شهری و عمرانی و … همه از پیامدهای این زلزله عظیم بود که به تنهایی برای عقب رفت کرمانشاه برای چند سال کافی بود.
استاندار کرمانشاه از روزهای نخست پس از این فاجعه هولناک تاکید کرد که باید از این زلزله برای کرمانشاه یک فرصت بسازیم و این مهم را سیاست اصلی خود در پیگیری امور زلزله قرار دهیم و از مدیران هم خواستار حرکت در همین مسیر شد.
در روزهای نخست زلزله که هر روز شاهد سفر یکی از مسئولان ارشد کشور و وزرا به کرمانشاه بودیم استاندار کرمانشاه در جلسات کاری و با آوردن استدلال های مختلف و تکاپوی فراوان تلاش می کرد از هر کدام از این مسوولان در حوزه کاری مربوط به خود، امتیاز و تسهیلاتی بگیرد.
آنچه که مسئولان کشوری در ابتدای کار مطرح می کردند فقط یک قول بود اما استاندار کرمانشاه با حضور در تهران و برگزاری جلسات متعدد تلاش کرد تمام قول ها منجر به عمل شود و نتیجه آن در زندگی زلزله زدگان مشخص شود.
اولین و مهمترین امتیازی که برای زلزله زدگان کرمانشاه به دست آمده استمهال دو ساله تسهیلات مردم مناطق زلزله زده بود که اگرچه بار مالی زیادی برای دولت داشت اما با همت استاندار کرمانشاه نهایی شد و اکنون مردم تا دو سال دیگر از پرداخت اقساط وام های خود معاف هستند.
دومین امتیاز مهم، درنظرگرفتن تسهیلات برای کمک به بازسازی خانه‌های مردم بود، تسهیلاتی که در ابتدای کار ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پیشنهاد شده بود اما استاندار کرمانشاه دست از پیگیری در این زمینه هم برنداشت تا جاییکه اکنون تسهیلات بازسازی در مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۳۰ میلیون تومان است و در کنار آن مقدار زیادی کمک بلاعوض نیز برای مردم شهر و روستا تعیین شده است.
با تلاش استاندار کرمانشاه حتی تسهیلاتی برای خرید وسایل اولیه منزل و خرید خودرو نیز در اختیار زلزله زدگان قرار می گیرد.
مغازه ها و واحد های صنفی هم از پیگیری استاندار بی بهره نبودند و برای بازسازی مغازه های مردم که مستقیم با اشتغال و معیشت آنها در ارتباط است نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شد.

 

*اختصاص ۶۰۰میلیاردتومانی در بخش صنعت و کشاورزی مناطق زلزله زده 

یکی از اساسی ترین تسهیلاتی که به کرمانشاه تعلق گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان برای بخش صنعت و کشاورزی بود که نرخ بهره همه این تسهیلات بسیار پایین و برای مردم به صرفه است.
با تامین اعتبار این تسهیلات و پرداخت آن به مردم رونق به مناطق زلزله زده بر می گردد و ساخت و ساز و عمران و آبادانی حتی بیش از پیش برای این مناطق آغاز خواهد شد.
بسیاری از افراد می توانند با تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می گیرد برای خود کسب و کار و شغل جدید ایجاد کنند و فرصت پیشرفت را دوباره به دست آورند.
با پرداخت این تسهیلات مغازه های جدید در مناطق زلزله زده احداث می شود، خانه های روستایی مقاوم و نوسازی می شوند، واحدهای دامداری سنتی نوسازی می شوند و زندگی مردم شکل دیگری می گیرد.

 

*توسعه عمرانی مناطق زلزله زده

استاندار کرمانشاه از پیگیری بهبود زیرساخت ها و کارهای عمرانی هم غافل نشد تا بتواند در این بخش هم زمینه توسعه مناطق زلزله زده را فراهم کند.
اگرچه در این زلزله زیرساخت های برق، آب، گاز، راه ها، پل ها و … آسیب جدی و اساسی دید اما با پیگیری های استاندار کرمانشاه اعتبار خوبی هم برای زیرساخت های عمرانی مناطق زلزله زده تعیین شد به گونه ای که اعلام شد دولت ۵۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های مناطق زلزله زده در نظر گرفته است.
این رقم بسیار قابل توجه است و اگر قرار بود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش دیگری برای کرمانشاه در نظر گرفته شود شاید سال ها و به اندازه چندین برنامه بودجه طول می کشید تا این اعتبار در اختیار کرمانشاه قرار گیرد اما اکنون با همت استاندار این میزان اعتبار یکجا برای کرمانشاه تعیین شده است که می تواند بسیاری از زیرساخت های عمرانی استان را متحول و نوسازی کند.
نتیجه جلسات کاری پشت سر هم، دیدارهای متعدد وزیران، سفرهای زیاد به مناطق زلزله زده و پیگیری امور از سوی استاندار کرمانشاه منجر شد که اکنون چند هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای مناطق زلزله زده در نظر گرفته شده است و در کنار آن معافیت های خوبی هم داریم که حتی سرمایه گذاران می توانند از آن استفاده کنند و رونق را به این منطقه برگردانند.
با تلاش های استاندار کرمانشاه همه این شرایط فراهم شده است حالا نوبت مدیران و خود مردم است که پای کار بیایند و از این امکانات برای تبدیل کردن زلزله به یک فرصت برای توسعه کرمانشاه استفاده کنند.