۱- مریل استریپ: بیست و یک بار نامزدی و سه بار بردن جایزه: کریمر علیه کریمر، انتخاب سوفی، بانوی آهنین.

۲- کاترین هپبورن: دوازده بار نامزدی و چهار بار بردن جایزه: صبح افتخار، حدس بزن چه کسی برای شما می‌آید، شیر در زمستان، روی برکه طلایی.

۳- جک نیکلسون: دوازده نامزدی و سه بار بردن جایزه: پرواز بر فراز آشیانه فاخته، دوران مهرورزی، بهترین شکل ممکن.

۴- بت دیویس: ده بار نامزدی و دو بار بردن جایزه: خطرناک، جزه‌بل.

۵- لارنس الیویر ده بار نامزدی و یک بار بردن جایزه: هملت.

۶- اسپنسر تریسی: نه بار نامزدی و دو بار دریافت جایزه: کاپیتان شجاع و شهر پسران.

۷- پل نیومن: نه بار نامزدی و یک بار دریافت جایزه: رنگ پول.

۸- مارلون براندو: هشت بار نامزدی و دو بار بردن جایزه: در بارانداز و پدرخوانده.

۹- جک لمون: هشت بار نامزدی و دو بار بردن جایزه: آقای رابرتز و ببر را نجات بده.

۱۰- دنزل واشنگتن: هشت نامزدی و دو بار بردن جایزه: افتخار و روز تمرین.

۱۱- آل پاچینو: هشت بار نامزدی و یک بار دریافت جایزه: بوی خوش زن

۱۲- جرالدین پیج: هشت بار نامزدی و یک بار بردن جایزه: سفر به بونتیفول.

۱۳- پیتر اوتول: هشت بار نامزدی و متاسفانه هیچ بار بردن جایزه.