به گزارش طلوع کرمانشاه از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه؛ باغ فرهیختگان به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با استعداد سه هکتار شامل ۲۰۰ اصله درخت مثمر سیب پاکوتاه و بیش از سه هکتار بادام دیم با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان،استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه احداث گردید.

در این مراسم دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه درختان ریه ی زمین هستندگفت:«درختان نقش مهمی در زندگی انسان داشته و از دیرباز بر اهمیت درخت و درختکاری در آموزه های دینی و سنت های ایرانی تاکید شده است و در سالهای اخیر با توجه به شرایط ریزگرد ها و آلودگی صنعتی شهرها دغدغه و تاکید مقام معظم رهبری همواره بر کشت درخت و توجه به فضای سیز برای برطرف کردن این آلودگی ها است.»لذا برای نجات طبیعت وظیفه همه مردم به ویژه مسئولین گسترش فضای سبز و حفاظت و حراست از طبیعت موجود است.