وی تعداد کلاس های درس قرار گرفته در مسیر هوشمند سازی در نقاط روستایی استان را هم ۶۴۲ کلاس درس اعلام کرد و افزود: ۱۳ درصد کلاس های درس مناطق روستایی استان کرمانشاه در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته اند.

پروین اضافه کرد: در مجموع تاکنون ۴۳۹۱ کلاس درس استان کرمانشاه در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته  که معادل ۳۰ درصد کلاس‌های درس استان است.

وی با اشاره به اینکه در کلاس های درسی که در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته مطالب درسی با تجهیزات به روز به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، افزود: افزایش تعداد مدارس و کلاس های درس هوشمند استان را در برنامه داریم.

پروین در ادامه با بیان اینکه امسال و در شورای آموزش و پرورش استان مبلغ چهار میلیارد تومان برای هزینه در حوزه هوشمندسازی مدارس مصوب شده، گفت: قرار شده بخشی از این اعتبارات از سوی استانداری و مابقی آن از سوی آموزش و پرورش تامین شود/ایسنا