دکتر صادق خدادادی در گفت وگو باخبرنگار طلوع کرمانشاه گفت:

درسال ۹۷روزانه ۸۲ نوزاد در کل استان  کرمانشاه متولد شده است.  از این تعداد ۱۵ هزار و ۷۰۹ نوزاد پسر و ۱۴ هزار و ۲۴۵ متولد دختر بوده اند.  که در مقابل ۱۱۰نفر نوزاد پسر ۱۰۰ نفر نوازد دختر متولد شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: درسال ۹۷ ،۶ هزار و ۵۲۸ نفر متوفی مرد و ۴هزار و ۲۵۸ متوفی زن داشته ایم . در مقابل  مرگ هر ۱۴۶ مرد، ۱۰۰ متوفی زن داشته ایم.

صادق خدادادی  گفت: در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۲۹۳ ازدواج صورت گرفته است که سرانجام ۴ هزار و ۶۹۷ مورد آن ها به طلاق کشیده شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه در پایان گفت: استان کرمانشاه دارای ۱میلیون و ۹۷۹ هزار جمعیت است که از این تعداد ۱میلیون و ۹۹هزار و ۹۵ نفر شهروند کرمانشاه هستند.

خبرنگار طلوع کرمانشاه/نگار عزتی