وی ادامه داد: معضل ریزگردها از سال ۸۴ گریبانگیر استان کرمانشاه شد و عمده روزهای غبار آلوده را نیز در اوایل پاییز، تابستان و بهار داشتیم.
به گفته این مسئول، در برخی از سال ها تعداد روزهای غبار آلود شهر کرمانشاه بیش از ۱۰۰ روز بوده است.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تعداد روزهای غبار آلود در سال گذشته را نیز ۳۸ روز عنوان کرد و افزود: در سال جاری نیز بر اساس میانگین غلظت ۲۴ ساعته که معیار سنجش ما است، دو روز غبار آلود داشتیم.

کاظمی از ریزگردها به عنوان مشکل اصلی محیط زیستی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: منشا عمده ریزگردها خارج از کشور است.
وی تاکید کرد: در استان کرمانشاه ۹ ایستگاه سنجش آلودگی هوا فعال است که به محض ورود گرد و غبار اطلاعات لازم از آنها دریافت و هشدارها به مردم داده می شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از این ۹ ایستگاه، چهار ایستگاه آن در شهر کرمانشاه و پنج ایستگاه در شهرستان‌ های کنگاور، پاوه، اسلام آباد، قصرشیرین و سرپل ذهاب است.