رضا رحیمی در سیزدهمین کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری استان که با حضور دستگاه های اصلی، دانشگاه ها، پارک علم و فناوری و مراکز رشد کرمانشاه برگزارشد، از تشکیل کمیته علمی  یادآوری طرح های پژوهشی در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته نمایندگان پنج دستگاه اصلی عضو خواهند بود و دبیرخانه این کمیته نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده شده است.
 
وی ادامه داد: امیدواریم با تشکیل این کمیته، طرح های پژوهشی و کاربردی که نیاز اصلی دستگاه ها هستند، مورد بحث و بررسی دقیق تر و کارشناسانه تری قرار گیرند. 
 
رحیمی با تاکید بر لزوم استفاده از اعتبارات پژوهشی ملی دستگاه هایی که اعتبارات جاری را به صورت ملی دریافت می کنند، اظهار کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده که در استان از این اعتبارات ارزشمند به شکل بهتری در زمینه طرح های پژوهشی استفاده و این اعتبارات پژوهشی ملی به سمت دانشگاه دانشگاه و مراکز پژوهشی استان سوق داده شوند.
وی افزود: امیدواریم با جذب این اعتبارات و منابع بتوانیم بخشی از نیازهای اساسی استان در حوزه های پژوهشی و فناوری را عملیاتی کنیم.
 
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته پژوهش و فناوری تصریح کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا در این هفته دانشجویان، دانش آموزان و دیگر گروه ها بتوانند ایده های و فناوری های برتر خود را به نمایش بگذارند.