به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، گلیم بافی هنرصنعتی است که سوغات شهرستان هرسین محسوب می شود

گلیم بافان هرسینی معتقد هستند که این حرفه در صورت حمایت می تواند اشتغال و درآمدزایی بیشتری را برای مردم این منطقه به همراه داشته باشد.

گلیم بافی در هرسین قدمتی طولانی دارد و سالهاست که بانوان هرسینی پای  دار می نشینند و آنچه در ذهن دارند از کبک و مرغابی و آهو و طبیعت و… را در تارها و پودهای گلیم ترسیم می کنند.

حالا این شهر استادکاران حرفه ای در صنعت گلیم بافی دارد، بافندگان هرسینی می گویند که گلیم هرسین ۴۰۰ طرح دارد اما معروف ترین آنها سجاده و مریمه و مرغابی و.. است.

در هرسین حرفه گلیم بافی نسل به نسل از مادران با دختران منتقل می شود و بانوان هرسینی معمولا بیکار نیستند. امروز ۴۰۰۰ نفر در شهرستان هرسین در کار تولید گلیم هستند.

دست اندکاران میراث فرهنگی می خواهند گلیم دو رویه هرسین را ثبت جهانی کنند، سال گذشته گلیم یک رویه سیرجان ثبت جهانی شد، این ویژگی ها سبب شده تا از قدیم الایام هرسین به شهر گلیم معروف شود.