داریوش جودکی در گفتگو با طلوع کرمانشاه اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۳ فقره پرونده از سوی دستگاه های نظارتی استان و شکایات مردمی به تعزیرات حکومتی وارد شده که تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۰ فقره آن مختومه و تعداد معدودی به علت کار کار شناسی و ورود در ماه های پایانی سال در دست اقدام می باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در ادامه به جرائم صادره برای پرونده های وارده اشاره نمود و گفت در سه بخش کالا و خدمات ، قاچاق و پرونده های بهداشتی در سال گذشته بیش از ۸۸۰ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۹۱۹ ریال جریمه صادره شده که اجرای احکام تعزیرات حکومتی در حال وصول جرائم صادره می باشد.

جودکی سپس به تشریح پرونده های وارده در بخش های سه گانه پرداخت و گفت در بخش تخلفات کالا و خدمات بیش از ۸۵۴۸ فقره پرونده وارده بوده که متخلفان به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۳۲۵ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.

وی در ادامه به پرونده های وارده در بخش کالا و ارز اشاره نمود و گفت از ۱۷۹۳ فقره وارده به شعب تعزیرات حکومتی علاوه بر رسیدگی ۱۰۰ ٪ به کلیه پرونده ها، قاچاقچیان علاوه بر ضبط کلیه کالا های مکشوفه به مبلغ ۸۳۱ میلیارد و و ۶۹۴ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۹۴ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند.

وی در ادامه با اشاره به ۴۶۲ فقره پرونده بهداشتی وارده به تعزیرات حکومتی افزود: علاوه بر رسیدگی ۱۰۰٪ به پرونده های متخلفان به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۸۷ هزار و ۵۰۰ ریال محکوم شده اند.

جودکی در ادامه طی پیامی خواستار همکاری مردم با اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در راستای مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی با ارائه گزارشات تخلفات اقتصادی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و تلفن ۱۳۵ و همچنین تلفن ۱۲۴بازرسی و نظارت شدند و افزود تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده تخلف بدون اغماض اعمال قانون خواهد نمود.