به گزارش طلوع کرمانشاه، فیض الله منصوری معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وجود آبهای سطحی و دفع ناکامل بهداشتی فاضلابها را در مناطق زلزله زده عامل ایجاد بیماریهای عفونی و اپیدمی دانست.

منصوری گفت: علیرغم تلاش های صورت گرفته و اقدامات خوبی که در مناطق زلزله زده صورت گرفته ولی همچنان به علت وجود آبهای سطحی و دفع ناکامل بهداشتی فاضلابها امکان ایجاد پدیده اپیدمی بخصوص اپیدمی گوارشی وجود دارد.

وی شکستگی لوله های سطحی در این مناطق را عامل مهمی برای امکان آلودگی آبهای آشامیدنی دانست و گفت: تلاش بیشتر ارگانهای مسئول در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

منصوری: قسمت عمده ای از فاضلابها به فاضلاب شهری وصل شده اما با شروع فصل گرما، تراکم جمعیت و رعایت ناکافی بهداشت فردی و جمعی نیاز هست که در این راستا ارگانهای مسئول تلاش بیشتری داشته باشند.

وی آموزش بهداشتی خانواده ها را در این خصوص بسیار مؤثر دانست و گفت: با آموزش خانواده هایی که در کانکسها زندگی می کنند سطح آگاهی آنان افزایش می یابد و لازم است با خود مراقبتی، در زمینه بهداشت فردی و جمعی تلاش بیشتری داشته باشند.