مظفر رحیمی در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تا صبح امروز (۲۰ شهریور) بالغ بر ۶۴۶ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است، افزود: تقریبا کار خرید گندم در استان به پایان رسیده و بعید به نظر می رسد بازهم مراجعه ای برای تحویل گندم صورت گیرد.

رحیمی ادامه داد: گندم امسال از نظر کیفیت بسیار خوب بود و به جرائت می توان ادعا کرد که این کیفیت در تمام سال های اخیر بی نظیر بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: کرمانشاه از نشر تولید گندم جزو ۴ استان اول کشور است و تقریبا به تمامی استان ها صادرات گندم و به کشور عراق صادرات آرد دارد.

وی، ذخیره فعلی گندم استان کرمانشاه را بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: این مقدار گندم ذخیره شده به اندازه مصرف ۶سال مصرف استان است.

رحیمی در پایان گفت: گندم های استان در ۴۵ مرکز (۳۸ مرکز خصوصی و ۷ مرکز دولتی) ذخیره شده اند.