شیری افزود: در بحث آموزش رانندگان حمل و نقل نیز ۳۴۸۳ نفر آموزش داشتیم و همچنین ۵۲۸۱ نفر از کارشناسان در ادارات دولتی، ارگان‌های نظامی و انتظامی آموزش‌های خاص را دریافت کردند.

وی ادامه داد: تمام موتورسیکلت‌هایی که توقیف می‌شوند حتماً باید ۲ روز در هفته تحت آموزش قرار بگیرند و پس از آنکه نامه کفایت آموزش را از ما دریافت کردند می‌توانند برای ترخیص موتور اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه عنوان کرد: این راستا طی سال گذشته حدود ۳ هزار و ۸۹۲ نفر از رانندگان موتور سیکلت که موتور آنها توقیف شده بود، آموزش‌های لازم را دریافت کردند/مهر