طلوع کرمانشاه– استان کرمانشاه روزهای پربارشی را پشت سر می‌گذارد به گونه ای که می توان گفت این حجم بارندگی ها در هشت سال اخیر بی سابقه بوده است.

براساس آخرین آمار اعلام شده در سطح استان کرمانشاه، به طور متوسط ۵۲۴.۲ میلیمتر بارندگی رخ داده که گویای افزایش ۱۲ درصدی بارش‌ها در استان است، این در حالی است که بارندگی سال آبی گذشته ۴۵۸.۶ میلیمتر بوده است.

اینکه چرا در سال های اخیر با وجود نزولات جوی باز هم، از سوی مسوولان مربوطه بر کمبود منابع آبی و تشدیدشدن خشکسالی تاکید می شود سوالی است که در اذهان عامه مردم وجود دارد.

چنانچه مسوول روابط عمومی آب منطقه ای استان در پاسخ به این سوال به خبرنگار طلوع کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه هشت سال مستمر خشکسالی و کمبود بی سابقه بارش را پشت سرگذاشته و هم اکنون این بارندگی ها تنها جبرانی برای کمبودهای گذشته است و خطر بحران خشکسالی همچنان به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر وقتی که جاری شدن حجم وسیع آب های سطحی و رواناب ها در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر را می بینیم که تردد را مشکل می سازد و به راحتی وارد منهول های فاضلاب می شود، بی اختیار این سوال در ذهن تداعی می شود که سرنوشت این رواناب ها چه خواهد شد و چرا تدبیری برای جمع آوری آن تاکنون نشده است.

این در حالیست که از سوی کارشناسان مربوطه همواره جمع‌آوری آب باران برای مصارف غیر شرب به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از بحران کم‌آبی تلقی می شود که تایید کننده این مطلب است که صرفه جویی در منابع آبی تنها برعهده مصرف کننده قرار ندارد و توجهی دوسویه می خواهد.

نبود برنامه ریزی دقیق و منسجم موجب شده که این رواناب ها به سیلاب تبدیل شود و یا دست رنج چندساله یک کشاورز را از بین ببرد که در این بین جای خالی جمع آوری و ذخیره سازی روان آب ها با استفاده از شیوه های مدرن به شدت احساس می شود.

براساس تحقیقات به عمل آمده، هدایت و ذخیره سازی آب باران نه تنها برای مصارف غیرشُرب کارایی دارد بلکه می تواند با مدیریتی صحیح جایگزین آب های شیرین شود که در این صورت می توانیم بگوییم از آب های نامتعارف، روان آب ها و آب های سطحی استفاده ای بهینه کرده ایم و قدمی در راه جبران کمبودها و کاهش درد خشکسالی در استان برداشته ایم.

استان کرمانشاه ظرفیت سرشاری در حوزه آب و به ویژه رواناب‌های سطحی دارد اما متاسفانه این رواناب ها نه تنها جمع آوری و ساماندهی نشده بلکه در نهایت با خروج از مسیرهای آبی استان نصیب کشور همسایه، عراق می شود و به دجله و فرات می ریزد.