به گزارش طلوع کرمانشاه، مروت قبادیان از سرریز سد گاوشان در روز گذشته نیز خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون مخزن ۵۵۴ میلیون متر مکعبی این سد پُر شده است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از آب شرب شهر کرمانشاه از سد گاوشان تأمین می‌شود، افزود: مقرر شده است سالیانه ۶۳ میلیون متر مکعب آب شرب از این سد به شهر کرمانشاه منتقل شود.

سرپرست آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اینکه پیش از این نیز ۵ سد  داریان، آزادی، تنگ حمام، سلیمانشاه و زاگرس در استان سرریز شده اند، گفت: هم اکنون بیش از ۸۱۲ میلیون مترمکعب آب پشت ۸ سد در دست بهره برداری استان ذخیره است که عمده ذخیره نیز مربوط به سد گاوشان است.

قبادیان در پایان اظهار داشت: علیرغم بارش‌های مناسب امسال و سرریز سد‌های مخزنی استان، وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان نگران کننده است و طبق آمار‌های موجود خشکسالی‌های متوالی و برداشت‌های غیراصولی از این منابع همچنان آثار مخربی بر دشت‌ها دارد.

وی از همه مردم خصوصا کشاورزان خواست به مدیریت مصرف بهینه آب، کشت محصولات کم آب و استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین توجه داشته باشند