کوه دره ای اضافه کرد: اعزام بانوان ورزشکار به مسابقات و کسب قهرمانی کمک می کند تا گرایش بانوان به این رشته افزایش پیدا کند، کما اینکه مدال آوری هایی که بانوان وزنه بردار کرمانشاه طی یک سال اخیر در مسابقات کشوری داشته اند باعث شده باشروع فصل تعطیلات مدارس و اوقات فراغت نوجوانان شاهد استقبال آنان از این رشته و افزایش تعداد ثبت نامی‌ها باشیم.

وی در ادامه درخصوص عقیده برخی از مردم درمورد آسیب زا بودن این رشته برای بانوان، گفت: طبیعی است که هر ورزش حرفه ای آسیب‌های خود را دارد، اما آسیب زا بودن این رشته برای بانوان آنگونه که مردم از دور می بینند و درباره آن فکر می‌کنند نیست. اگر ورزشکاران این رشته اصولی تمرین کرده و در پی این نباشند که ره چندساله را یک شبه طی کنند، آسیبی نخواهند دید/ایسنا