به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه، صدها نفر از مراقبین سلامت در کرمانشاه در اعتراض به کاهش حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

مراقبین سلامت کرمانشاه می‌گویند پیش از این بابت ساعات کاری ۸ الی ۱۵:۳۰ مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان حقوق دریافت میکردند اما حالا این مبلغ با این ساعات کاری به یک میلیون و دویست هزار تومان کاهش یافته است.

این تجمع صنفی مقابل ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال برگزاری است.

در شهر کرمانشاه بیش از چهل پایگاه سلامت فعال است.