امیر رحیمی در گفتگو با طلوع: روزانه حدود ۴۰ تن زباله قابل بازیافت توسط زباله گردها به سرقت می رود.
وجود این زباله گردها علاوه بر سرقت مواد قابل بازیافت موجود در سطل های زباله سبب بوجود آمدن معضلات و مشکلات اجتماعی نیز گردیده است ، به گفته مهندس رحیمی معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه بیش از نیمی از زباله گردها را افراد معتاد و بی خانمان تشکیل می دهند که خود این افراد گاها باعث ایجاد ناهنجاریهایی در سطح شهر می شوند.
بسیاری از شهروندان نسبت به وجود زباله های کنار مخازن جمع آوری و جاری بودن شیرآبه در کنار این مخازن انتقاد و حتی اعتراض داشته اند اما به این مهم توجه نمی شود که این زباله های روی زمین و بوی متعفن جاری از آن توسط همین زباله گردها بر سطح زمین پخش گردیده ، و سبب ایجاد سیمای نامناسب و آلوده شهری می گردد.
از سوئی شهرداری نمی تواند به دلیل عدم حمایت های مناسب و نبود قانون مناسب در این زمینه با این افراد برخورد کند.
بنابر گفته معاون خدمات شهری چند بار تاکنون شهرداری کرمانشاه نسبت به جمع آوری این افراد و یا پلمپ مکانهایی که زباله های قابل بازیافت را خریداری می‌کنند اقدام نموده اما فورا و به ناچار مجبور به فک پلمپ این مکانها جهت جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات احتمالی بعدی شده است.
در برخی شهرهای بزرگ کشور شهرداری برای مقابله با پدیده زباله دزدی اقدام به راه اندازی مکانهائی نموده و به جای دلالان و واسطه ها خود اقدام به خرید این مواد از این افراد میکند که در صورت فراهم شدن امکانات می تواند راه حل مناسبی باشد.
متاسفانه شرایط کار و قیمت خرید زباله ها توسط دلالان و واسطه ها نیز در شرایط بسیار بد و با قیمت پائینی صورت میگیرد .
در هر صورت برخورد و مقابله با پدیده زشت و ناهنجار زباله دزدی مسئله ای نیست که شهرداری بتواند خود به تنهائی و به سهولت انجام دهد بلکه همه دستگاهها و نهادهای مربوطه باید به کمک شهرداری آمده تا با تغییر شرایط دیگر شاهد زباله دزدی نباشیم