کریم زاده-طلوع: محمودرضا نیازی در گفتگو با طلوع، اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف ذاتی و قانونی این اداره کل و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و صیانت از حقوق مصرف کننده از ابتدای سال جاری قریب ۴۰۰۰ واحد صنفی عرضه و فروش کالا در استان کرمانشاه مورد بازرسی قرار گرفته شده است.
وی افزود: طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طرح طاها) در کل کشور و به صورت هماهنگ توسط ادارات کل سراسر کشور انجام شده و براساس این طرح بازرسان اداره کل استاندارد استان به نیابت از مردم در بازار مصرف حضور یافته کالاهای مختلف را در حوزه های مختلف (شامل صصنایع غذایی، برق و الکترونیک، صنایع ساختمانی و … ) به‌صورت تصادفی و با هزینه سازمان ملی استاندارد، خریداری و آزمایش می‌کنند تا از کیفیت محصولات تولید داخل اطمینان حاصل نمایند.
وی هدف از اجرای این طرح را انجام هماهنگ وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور شناسایی و استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری، ارتقای سطح کیفی فرآورده‌ها در راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه عنوان کرد.
مدیر کل استاندارد استان یاداور شد، در سال جاری، قریب ۱۲۰۰ کالای فاقد علامت استاندارد که مشمول مقررات استاندارد اجباری بودند، شناسایی شده است.
نیازی افزود: طبق قوانین نظام صنفی کشور نگهداری و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد، و با متخلفان از قوانین استاندارد برخورد قانونی خواهد شد.